Ajuntament de Barcelona selecciona a Einnova

Ajuntament de Barcelona ha seleccionat a Einnova, juntament amb altres empreses, per elaborar el projecte de Mapa d’Innovació Empresarial a la ciutat.

El Mapa d’Innovació Empresarial pretén identificar la situació actual de les empreses de la ciutat vers la innovació, amb un triple objectiu final: servir de guia de bones pràctiques per aquelles empreses interessades en créixer innovant tant en procés com en producte, reconèixer públicament l’esforç que fa el teixit industrial de la ciutat per tal de millorar la seva competitivitat i en darrer terme donar referències als agents econòmics i els responsables polítics a l’hora de prendre decisions per incentivar aquestes activitats.

El projecte consta de diferents fases i la primera consisteix realitzar un diagnòstic d’innovació a les empreses seleccionades, on s’avaluen diferents capacitats vers la innovació i la gestió empresarial.

Ajuntament Barcelona

Els catalans creuen que per la Generalitat I+D hauria de ser la 4a partida del seu pressupost.

Invertim prou en innovació?