Per què vam guanyar el premi a millor Campanya d’Analítica web al DUO Awards del eShow 2012

Hem sigut premiats al DUO Awards del eShow 2012 com millor Campanya de Analítica web per a la pastisseria Natcha. Ja vam guanyar el premi al Millor Servei Analítica Web el 2011.

Per què vam guanyar el premi a millor Campanya de Analítica web?

Quan desenvoluparem el projecte de redisseny web varem pensar en com millorar els objectius del negoci i millorar la seva capacitat de persuasió.

En aquest projecte vam establir uns objectius, mesurar uns indicadors de rendiment i varem realitzar el redisseny pas per pas de la pàgina de la pastisseria Natcha.

En el procés de redisseny es van aplicar tècniques de Neuromarketing, Persuasion Arquitecture i Testing.

Els resultats de la campanya d’analítica web de Natcha han estat una millora substancial del rendiment de la pàgina web i una millora per al negoci.

  • 202% més de formularis de contacte rebuts.
  • 126% més de visitants que tornen a la web.
  • 40% més de temps visitant la web.

Recollida del premi a la festa celebrada per als participants en el eShow Madrid

Premi: Millor empresa de creació i analítica web 2011 i 2012