Notícies culturals actualitzades per a la teva Web

Hem desenvolupat un Widget. Un Widget és una petita aplicació o programa que es pot insertar a qualsevol web o a qualsevol portal. Entre els seus objectius estan els de donar fàcil accés a funcions freqüentment usades i proveir d’informació visual. En aquest cas hem creat un sistema de visualització de notícies.

Ara pots tenir a la teva web notícies culturals actualitzades per culturacat.com

És una petita aplicació o programa, executat per un motor de widgets o Widget Engine. Entre els seus objectius estan els de donar fàcil accés a funcions freqüentment usades i proveir d’informació visual. En aquest cas hem creat un sistema per personalitzar la seva visualització.