Què és la realitat augmentada?

La realitat augmentada superposa informació virtual a la representació del món real.

Entre alguns exemples de realitat augmentada, hi ha aplicacions de telèfons mòbils (smartphones) que afegeixen vídeos, fotos i objectes en 3D a la visualització de la càmera fotogràfica.

Milgram_Continuum

A més Paul Milgram i Fumio Kishino defineixen la realitat de Milgram-Virtuality Continuum el 1994. Que descriuen com un continu que abasta des de l’entorn real a un entorn virtual pur. Entre mig hi ha Realitat Augmentada (més a prop de l’entorn real) i Virtualitat Augmentada (està més a prop de l’entorn virtual).