Què és el disseny web responsive?

diseno-web-responsive

L’objectiu del disseny responsive és el d’evitar la creació de diferents versions de web per a cada un dels dispositius que poden utilitzar una pàgina web (una versió per als ordinadors, una altra per a mòbils i una altra per tablets).

Ethan Marcotte va presentar la tècnica «Responsive Web Design» en una sèrie d’articles a la famosa revista en línia A List Apart. La seva idea després es va estendre en el seu llibre Responsive Web Design.

Això significa anar més enllà de tenir un disseny fluid. Fer una pàgina web amb «Responsive Web Design» és fer un sol disseny web que sigui sensible als diferents amples de pantalla de cada dispositiu i que sigui receptiu a diferents mètodes d’interacció que utilitza l’usuari (prémer, clic del ratolí, arrossegar, etc)

Vols un disseny web responsive o vols una versió de web mòbil i una altra versió web per ordinador? Et podem ajudar a decidir valorant els avantatges i requisits de cadascuna d’aquestes opcions.